Klubbens medlemmar

Klubben har 2018 21 medlemmar. 1 av dessa är aktiva. De övriga medlemmarna hade lämnat den aktiva karriären bakom sig. Tre klubbmedlemmat har lämnat jordelivet: Simola 2003, Kuoppa 2003 och Tuokko 2015.

Kriterierna för medlemskap i 20 meters klubben är enkla, beroende på hur man tänker. Det räcker med att en finsk medborgare stöter 20 meter i en officiell tävling, damerna med 4 kilograms och herrarna med 7,260 kilograms kula. Då en person har nått den här gränsen på en dylik tävling, besluter klubben om att motta denna medborgare i sin krets som medlem.

Det officiella stadgemomentet för att uppfylla medlemskriteriet lyder:

Varje finsk medborgare, som i en officiell tävling har stött 4,0 kg (damer) eller 7,260 kg (herrar) kula minst 20,00 meter, kan ansluta sig till 20 meters klubben vars styrelse besluter om godkännande En medlem har rätt att lämna klubben genom att skriftligen meddela därom till styrelsen eller dess ordförande eller muntligen i samband med klubbens höstmöte. Ifall en medlem inte har uppfyllt klubbens förhållningsregler, kan denna avskedas.