Allmänt om klubben och dess verksamhet

Klubben sammanträder officiellt två gånger per år, dvs. till ett vår och ett höstmöte. Föredragningslistan består av allmänna stadgeenliga ärenden och andra frågor som dyker upp. Klubben kommenterar i samband med sina möten aktuella ärenden som gäller toppidrott och framför individuell feedback till dem som enligt klubbens åsikt är förtjänta av en sådan.

Till de viktigaste ärendena som behandlas under höstmötet hör överräckandet av träningskulan, den såkallade ”guldklimpen”, klubbens symbol. ”Guldklimpen” är en gyllene träningskula i mässing och klubben överräcker den varje höst till en utvecklingsduglig kulstötare.

”Guldklimpen” är till sin diameter en aning större än en vanlig kula (7,260 kg). Träningsredskapet vägde under 70 och 80-talet ca 6,6 kg, numera ca 6,2 kg. Det är ett utmärkt träningsredskap. 20 meters klubben överräckte kulan första gången år 1985 då den gick till Kari Töyrylä. Tidigare hade kulan använts av Seppo Simola (kulans tillverkare) samt Reijo Ståhlberg, Markku Tuokko och Bosse Grahn. Senare har träningskulan innehafts av Arsi Harju, Ville Tiisanoja, Mika Halvari, Conny Karlsson, Asta Ovaska, Mika Vasara och Robert Häggblom.

I samband med överräckningen delar klubben också ut ett träningsbidrag till den utvalda.

Klubben bär upp en medlemsavgift av sina medlemmar. Storleken beror på atmosfären under höstmötet. Klubben väljer dessutom en ordförande under höstmötet. Finska rekordinnehavaren Reijo Ståhlberg har varit 20 meters klubbens ordförande ända sedan dess tillkomst 1983.

Klubben möts runtom i Finland. Under 1980 och 1990-talen ägde mötena oftast rum i Tarttila i Sääksmäki hos Seppo Simola och de senaste åren i Kyrofors.