Kerhon jäsenet

Kerhon jäsenmäärä on 21. Näistä aktiiveja on tällä hetkellä 1. Muut jäsenet ovat jättäneet taakseen aktiivi- kuulantyöntäjäuransa. Vihreämpien niittyjen ääreen on siirtynyt 3 kerholaista (2003 Simola ja Kuoppa sekä 2015 Tuokko).

Kerhon jäsenkriteeri on yksinkertainen; Suomen kansalaisen ei tarvitse kuin työntää 20 m, naiset 4 kg:n ja miehet 7,2 kg:n kuulaa virallisissa kilpailuissa. Kun henkilö saavuttaa rajapyykin, ottaa Kerho syyskokouksessaan nuhteettoman kansalaisen jäsenekseen. Kerhosta voi erota, mutta siihen täytyy saada kerhon hallituksen lupa.

Virallinen sääntökohta jäsenkriteerin täyttymisestä kuuluu näin:
Kerhon jäseneksi voi liittyä jokainen Suomen kansalainen, joka virallisissa kilpailussa työntänyt 4,0 kg:n (naiset) tai 7,260 kg:n (miehet) kuulaa vähintään 20,00 metriä. Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus. Jäsenillä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksessa. Ellei jäsen ole täyttänyt yhdistyksen sääntöjen määräämiä velvollisuuksia, voidaan hänet erottaa.